Wat zijn de grootste moeilijkheden als je als volwassene ADHD hebt?

5 december 2016
Als je een kind met ADHD hebt, krijgt het op school misschien wat extra begeleiding. Het kan waarschijnlijk allemaal wat beter, maar er gaat nu al behoorlijk wat aandacht naar kinderen met ADHD. Voor volwassenen met ADHD zijn er veel minder mogelijkheden om geholpen te worden. Dat kan onder meer op het werk voor problemen zorgen.

De vzw Zit Stil zoekt nieuwe manieren om volwassenen met ADHD te begeleiden, bijvoorbeeld door het geven van nieuwe trainingen en infoavonden. 

De campagne Zit Stil 2.0 focust onder meer op problemen op de werkvloer. Er wordt in deze maatschappij veel van mensen verwacht. Mensen die ADHD hebben zijn de eerste slachtoffers, de kanariepietjes van de werkvloer.

Debat

  • Wat zijn de grootste moeilijkheden als je als volwassene ADHD hebt?
  • Is het makkelijk om hulp te vinden? Neem je medicatie? 

Wil je anoniem iets kwijt of mogen wij je bellen tijdens onze uitzending? Mail je reactie (met je telefoonnummer) naar hautekiet@radio1.be.