"We gaan streng straffen om herhaald misbruik te voorkomen"

7 juni 2016
Wat zijn de prioriteiten voor het veiligheidsbeleid in ons land de komende jaren? Het is een vraag waar de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid - die vandaag wordt voorgesteld - een antwoord op moet bieden. Het is van 2004 geleden dat er nog zo'n plan op tafel lag en de waarde ervan kan niet worden onderschat, zo benadrukken de bevoegde ministers.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hebben een nieuw plan klaar dat de belangrijkste krijtlijnen voor het Belgische veiligheidsbeleid opgesomd. Concreet worden in de 102 pagina's tellende nota tien criminaliteisfenomenen uitgelicht die de komende vier jaar prioriteit zullen krijgen. Alle andere plannen - zoals bijvoorbeeld het Nationaal Veiligheidsplan van de politie - zullen zich op die krijtlijnen moeten baseren.

"In het plan coördineren we de hele keten van preventie, repressie en nazorg tussen de gewesten, gemeenschappen en de federale overheid", zegt minister Geens in "De Ochtend". In het plan staat met andere woorden tot in het detail uitgelegd wie voor wat bevoegd is. "We zullen het plan jaar na jaar opvolgen, zodat we kunnen bekijken waar we staan op dat moment."

Verkeersveiligheid

Hoewel het vorige plan van twaalf jaar geleden dateert, is de prioriteitenlijst eigenlijk nauwelijks veranderd. Terrorisme en radicalisering krijgen uiteraard meer pagina's toebedeeld, maar van alle andere punten zijn enkel verkeersveiligheid en alles wat met leefmilieu te maken heeft nieuw. "Ik denk dat het terecht is dat verkeersveiligheid in het plan is opgenomen", zegt Geens.

Onze samenleving verdraagt steeds minder wegpiraten. We zullen dat ook koppelen aan ernstige straffen.

Daarnaast wordt ook de strijd tegen cybercriminaliteit opgevoerd. Zo zullen er internetpatrouilles en een internetrecherche in het leven worden geroepen. De verschillende informatiedatabanken zullen daarnaast ook aan elkaar worden gekoppeld, zoals eerder al bekend was. "Informatica gaat ons nog meer helpen dan in het verleden in de strijd tegen criminaliteit", klinkt het bij Geens.

Prioriteiten

Het plan loopt tot 2019, het einde van deze legislatuur. Tegen dan moet er al een nieuw plan klaar zijn dat vanaf 2020 zal ingaan. Maar waar mag u de ministers tegen dan op afrekenen? "We hebben tien prioriteiten opgesomd. Het is moeilijk om nog eens prioriteiten uit de prioriteiten te gaan kiezen. Ik denk dat ze allemaal even belangrijk zijn", besluit Jambon.

Bron © deredactie.be

Radio 1 Select