"We hebben het vaakst discussie over de plaats van het toilet"

22 februari 2019
Batibouw gaat opnieuw van start en dat is de ideale gelegenheid om Bij Debecker een architect uit te nodigen. Jerzy Bakker vertelt over zijn stijl, de discussies die hij voert met klanten en de strenge bouwvoorwaarden waar hij almaar meer rekening mee moet houden. "We kunnen over alles praten, maar het vaakst hebben we discussie met klanten over de plaats van het toilet", zegt hij lachend. Maar niet alles is even plezant, want de regelgeving voor bouwen en verbouwen wordt almaar strenger.