"We hebben meer nood aan inspirerende rolmodellen in het onderwijs"

23 mei 2018
"Er zijn nog altijd te veel jongeren die de weg naar de arbeidsmarkt niet vinden", zegt Younnes Ibrahimi. "Een goede opleiding en inspirerende rolmodellen spelen een cruciale rol. Daar moeten we meer op inzetten." Younnes kreeg een minuut om zijn pleidooi te houden.

We zitten in België met een record aan openstaande vacatures. En toch vinden vele jongeren hun weg niet naar de arbeidsmarkt.

Bij onze organisatie Young Entelechy doen we er alles aan om die jongeren te verbinden met bedrijven. Maar we merken daarbij op dat er twee zaken heel belangrijk zijn voor een goede match: de opleiding en het voorbeeld dat men te zien krijgt.

Rolmodellen in het onderwijs zijn noodzakelijk voor de professionele zelfontwikkeling van jongeren. Vooral dan rolmodellen uit dezelfde omgeving en met eenzelfde achtergrond werken heel inspirerend en motiverend.

Hierbij dus een warme oproep aan organisaties om hierrond te werken, want jullie zijn echt broodnodig om de al die openstaande vacatures ingevuld te krijgen.