We leven gezond, vinden we (en zijn streng voor wie dat niet doet)

4 december 2017
Waar moet de focus liggen in het gezondheidsbeleid van de overheid? De Onafhankelijke Ziekenfondsen probeerde dat te achterhalen door een bevraging bij een duizendtal Belgen. Daaruit blijkt dat de bestrijding van kanker een topprioriteit blijft, en dat personen die lijden aan een zeldzame ziekte extra bescherming mogen krijgen, schrijft De Standaard. Ann Ceuppens lichtte de resultaten toe in "De Ochtend"

De Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ) bevroegen 1.000 Belgen (Vlamingen, Walen en Brusselaars) om een beeld te krijgen over welke thema's omtrent volksgezondheid volgens ons voorrang moeten krijgen in het beleid. Zowel wat budgetten betreft als wat preventie betreft.

De meeste ondervraagden zijn van mening dat preventie in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de burger zelf. En we vinden van onszelf dat we het goed doen: zes tot zeven op de tien ondervraagden vinden dat ze "serieuze inspanningen" doen om gezond te leven. De meesten vinden dat net de ánderen te weinig moeite doen. Dus mag de overheid ingrijpen.

Het beleid mag gerust wat strenger, volgens het onderzoek:

  • Acht op de tien Belgen vinden dat roken in het bijzijn van kinderen verboden mag worden
  • Zeven op de tien zijn voorstander van een verbod op alle alcohol voor minderjarigen
  • Een kwart vindt dat de overheid burgers mag verplichten om deel te nemen aan opsporingsprogramma's tegen kanker en aan bepaalde vaccinaties


Voor welke ziekten moet de overheid prioritair geld uittrekken?

De bestrijding van kanker blijft voor de meeste Belgen een prioriteit, zo blijkt. Ondervraagden in alle leeftijdscategorieën vinden dat het overheidsbudget in eerste instantie daarnaartoe moet gaan. 

Kanker (80%)
Chronische ziekten (hart- en vaatziekten, diabetes...) (52%)
Obesitas (33%)
Ziekte van Alzheimer, dementie (33%)
Psychologische problemen (31%)
Verslavingen (29%)
Aandoeningen die een mentale of fysieke handicap kunnen veroorzaken (24%)

Welke groepen moeten prioritair beschermd worden?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen ook na welke groepen van mensen voorrang moeten krijgen in het beleid. Wie een zeldzame ziekte heeft, mag extra bescherming krijgen.
Personen die lijden aan een zeldzame ziekte (83%)
Kinderen onder de armoedegrens (81%)
Jongeren (- 18 jaar) (74%)
Alleenstaande vrouwen met kinderen (69%)
Zwangere vrouwen (65%)
Daklozen (64%)
Aidspatiënten (55%)
Kinderen uit grote gezinnen (35%)
Migranten en vluchtelingen (30%)
Meer aandacht voor de aanpak van luchtvervuiling

De deelnemers konden ook zelf enkele thema's suggereren. Daaruit blijkt dat investeringen in de aanpak van luchtvervuiling, verkeersongevallen, een beter evenwicht tussen het privéleven en het professionele leven, en gezonde en evewichtige voeding voor iedereen meer aandacht zouden mogen krijgen.

Veel landen stemmen hun beleid af op gezondheidsdoelstellingen. De Vlaamse Gemeenschap doet dat al, op federaal vlak gebeurt dat nog niet. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft die ambitie opgenomen in haar beleidsnota voor 2018.

Bron: vrtnws.be

Beluister het interview met Ann Ceuppens in De Ochtend: