We staan steeds vaker in de file buiten de spitsuren

7 september 2017
Tussen de ochtend- en avondspits wordt het steeds drukker op onze wegen. De filezwaarte tussen 10 uur en 15 uur is gevoelig toegenomen, zo blijkt uit de halfjaarlijkse file- barometer van Touring Mobilis. De maximale filelengte in de spits is niet toegenomen maar de files ontstaan wel meer verspreid doorheen de hele dag, en niet enkel meer tijdens de spits. Verkeersanker Hajo Beeckman en verkeersdeskundige Dirk Lauwers reageerden in "De Ochtend".

Goed nieuws: in de eerste zes maanden van 2017 zijn de files op onze wegen tijdens de spits niet langer geworden. Toch is de globale filedruk gestegen omdat de files tijdens de daluren wel toegenomen zijn.

Na een jarenlange groei van de gemiddelde filelengte in de spits, neemt de filelengte in de eerste helft van 2017 we stonden in de eerste jaarhelft van 2017 niet méér in de file dan in dezelfde periode vorig jaar. Na een jarenlange groei van de gemiddelde fileduur doorheen de hele dag, neemt die filedruk niet langer toe. In de eerste zes maanden van 2017 zijn de files op onze wegen dus niet langer geworden, maar ze ontstaan wel op andere momenten van de dag.

"We zien een zogenoemde spitsverbreding: de ochtend- en avondspits evolueren meer naar elkaar toe. Het is niet enkel druk voor 9 uur en na 16 uur: in de rustigere uren daartussen wordt het gevoelig drukker, vooral aan de rand van de spits. De tijd dat het enkel druk was tijdens de spit zelf is voorbij", legt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman uit.

De tijd dat we enkel tijdens de spits in de file stonden is écht voorbij.

De cijfers liegen er niet om: tegenover twee jaar geleden staat er dubbel zo vaak 100 kilometer file op de weg tussen 10 uur en 15 uur. In 2015 werd er tussen januari bijna gedurende 72 uur die mate van drukte gemeten, dit jaar liep dat op tot bijna 160 uur. Ook de piek van 150 kilometer file werd tegenover 2015 dit jaar al ruim 6 keer zo vaak overschreden. En de filepiek van 200 kilometer werd afgelopen voorjaar zelfs al tien keer zo vaak genoteerd dan in 2015. 

Een volledige fileverzadiging blijft tijdens de daluren eerder uitzonderlijk. Maar de tendens is duidelijk: na de ochtendspits en voor de avondspits is het aanzienlijk drukker geworden op onze wegen. Extreme piekmomenten tijdens de spits waren er trouwens minder afgelopen winter en voorjaar, door het relatief milde weer tussen januari en juni.

Bron: vrtnws.be