"We willen in 2018 gezinnen met een ernstig ziek kind nog meer ondersteunen"

24 januari 2018
Hautekiet laat in januari 18 mensen aan het woord die dit jaar een stap zetten in het onbekende, die dingen anders willen aanpakken in 2018. Hanne Van Laer wil komend jaar haar organisatie Casa Magnolia verder uitbouwen.

Casa Magnolia is een nieuwe vzw die gezinnen met een kind met een levensbedreigende aandoening wil ondersteunen door hun huishouden te verlichten. 

"Wij zoeken voor die gezinnen bedrijven en vrijwilligers die willen helpen het huishouden te verlichten. Daardoor moeten de ouders minder in de potten staan roeren of zich druk maken over de berg strijk, en hebben ze meer tijd voor elkaar en voor hun ziek kind", vertelt Hanne.

Casa Magnolia professioneel uitbouwen

"Wij willen dit jaar Casa Magnolia professioneel uitbouwen, want je kan niet voor alles op vrijwilligers rekenen", zegt Hanne. "We hebben een subsidiedossier ingediend bij Kom op tegen kanker maar dat is afgewezen. Maar we geven de moed niet op."

"Onze grote droom is om een respijthuis te openen, dat is een lelijk woord voor een mooi idee. In een respijthuis kunnen gezinnen met een ernstig ziek kind op hun maat met vakantie gaan".

Hanne weet hoe zwaar de praktische kant van een huishouden kan wegen als je een kind hebt dat levensbedreigend ziek is, wat ze verloor zelf een kindje op 2,5 jaar aan een ernstige ziekte. Daarover schreef ze op haar blog prinsesmina.wordpress.com.

 

Radio 1 Select