"We willen meer transparantie over wat artsen verdienen"

6 oktober 2016
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt dat er gewerkt wordt aan een systeem waarin het transparanter wordt wat de artsen verdienen. Ze vindt het terecht dat excessen aangekaart worden bij de mutualiteit, maar nuanceert de discussie wel door te benadrukken dat het wel om bruto bedragen gaat.

"Er zijn altijd al grote verschillen in artsenlonen geweest, dat is historisch gegroeid", zegt De Block in "Hautekiet". "We pakken dit nu aan, dat staat ook in het regeerakkoord. We willen weten wat ze verdienen voor hun intellectuele prestatie en wat voor hun ereloon, het professionele deel, dat meer dient voor kosten van de praktijk, de materialen, de technologie? Het zou al goed zijn om te weten wat ze zelf verdienen en wat ze moeten afstaan aan het ziekenhuis."

Er zijn wel al inspanningen gedaan voor beroepen in de gezondheidszorg waar het loon te laag lag, zoals bijvoorbeeld de vroedvrouwen en huisartsen, benadrukt De Block. "Die verloning hebben we verbeterd."

De minister heeft er geen probleem mee dat de CM het probleem aankaart. "Ik vind het terecht. Ik heb altijd aan de mensen de raad gegeven om het aan hun mutualiteit te signaleren wanneer er abnormale bedragen gevraagd worden. Signaleer het en dan zal er iets mee gedaan worden en dan kan het in kaart gebracht worden."

Tot slot wil De Block de discussie wel nuanceren. "Die bedragen zijn wel de bruto inkomsten, het is een verhaal met twee kanten."

Bron © deredactie.be