"We zeggen vaak dat we kinderen gelijk moeten behandelen, behandel ze liever verschillend"

28 september 2017
Doe je je ene kind tekort als je het andere sponsort voor een dure reis of studie? Een vraag die menig ouder met meer dan één kind zich ongetwijfeld al eens stelt. Claire Wiewauters, onderzoeker aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen heeft raad.

De jongste zoon van Veerle Beel vroeg na zijn studies om ondersteuning voor een bijkomstige studie – inclusief verre reis. Is dat wel fair ten opzichte van de oudste zoon, die al lang uit huis is en die extra studie niet kreeg, vraagt Beel zich af.

Claire Wiewauters, onderzoeker van het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, weet dat er risico’s zijn als het ene kind ‘meer’ krijgt dan de ander. Niet alleen door professionele ervaring. “Eén van mijn kinderen wilde een vrij dure studie doen, terwijl de andere twee niet geneigd waren lang te studeren. Dan vraag je je wel af of je meer kan investeren in één kind en hoe dat de relatie met je andere kinderen beinvloedt”, aldus de onderzoekster. Bovendien is er niet enkel de verhouding tussen ouder en kind maar ook de relatie tussen kinderen onderling. 

Geen kosten-baten

Heeft ze tips voor ouders met gelijkaardige dilemma's? “Je moet vooral kijken naar de verschillen tussen je kinderen. We zeggen vaak dat kinderen gelijk behandeld moeten worden, maar ik zeg liever behandel ze verschillend. Ze zijn verschillend, vooral dat moet je zien.”

Geld staat er soms symbool voor, om te mogen zijn wie je bent

Een kosten-batenlijstje brengt volgens haar daarom geen soelaas. Het komt er eerder op neer dat een kind gezien wordt zoals het is, zegt Wiewauters. “Geld staat er soms symbool voor, om te mogen zijn wie je bent”, zegt ze. Maar het is ook belangrijk om de juiste aandacht te geven aan je kinderen. "Als ouders de aandacht geven die het kind nodig heeft, gaat geld in mindere mate een rol spelen."

Studeren of reizen?

Maar soms hangt die aandacht wel samen met een financiële investering. “Ouders moeten er bij stilstaan dat financiële investeringen door die kinderen gevoeld worden als ‘Wat ben ik waar voor mijn ouders?’". Zo kan een investering een invloed uitoefenen op de zelfwaarde van een kind. "Iemand die uit een familie notarissen en advocaten komt, maar liever gaat reizen dan studeren, krijgt dan het gevoel dat er niet in hem wordt geïnvesteerd als die zijn reis zelf moet betalen”, illustreert Wiewauters. 

Ouders moeten er bij stilstaan dat financiële investeringen door die kinderen gevoeld worden als ‘Wat ben ik waar voor mijn ouders?'

Het gebeurt zo ook dat er op latere leeftijd nog iets komt bovendrijven. De onderzoekster raadt daarom aan om je kind de vraag te stellen waarom dat probleem opduikt en het zo belangrijk is voor hem of haar. "Het is nooit te laat om er samen met je kind iets aan te doen”, zegt ze. "Een vrouw vertelde me dat haar vader nooit omkeek naar haar. Die conclusie maakte ze op basis van de cadeaus die zij en haar broer van hem kregen na een zakenreis. Het was altijd Lego, waar haar vader en broer van hielden, maar zij zelf niet. Iets wat ze nooit tegen hem had gezegd." 

Wiewauters benadrukt daarom dat het belangrijk is om zo’n dilemma’s bespreekbaar te maken met je kinderen. Zo loste het probleem zich voor Beel vanzelf op. Door het op tafel te leggen met de oudste zoon erbij: “Cool”, was zijn antwoord, en bood daarop zijn jongere broer nog financiële steun aan.