"We zijn sowieso beter af mét dan zonder Europa"

18 maart 2019
Europa verenigt een aantal landen en zorgt ervoor dat veel dingen zoals handel voeren makkelijker worden. Sinds het oprichten van Europa is het ook nog nooit zo lang vredevol geweest op de wereld als nu. Maar toch is er heel wat kritiek op Europa.

"Zonder de EU zouden wij allemaal armer worden en internationaal veel meer bespeeld worden door grotere mogendheiden zoals Rusland en China. Op onszelf gaan we sowieso niet sterker worden." Het zijn duidelijke woorden van Rik Torfs die even inpikte Bij Debecker waar het deze morgen over Europa (en het nut van de instellingen) ging. 

Europa-expert en VRT-journalist Rob Heirbaut is het alvast eens met Torfs en noemt het "een feit" dat we beter af zijn mét dan zonder Europa, "ook al heeft Europa ook haar mankementen". 

Helft heeft vertrouwen

Uit de Eurobarometer van afgelopen februari blijkt dat 53% van de ondervraagde Belgen vertrouwen heeft in de Europese Unie. Dat is boven het Europees gemiddelde dat op 41% ligt.

Het vrij verkeer van personen, goederen en diensten, de economische en monetaire unie en het gemeenschappelijke energiebeleid zijn puntjes waar de EU goed op scoort voor de ondervraagde Belgen.

Maar zes op de tien wil niet dat er nog landen bij de Europese Unie komen en een echte Europeaan voelen ook niet veel mensen zich (12%). Ze voelen zich vooral 'een Belg' en dat terwijl 28,9% van de Europeanen zich ook eerder Europeaan voelt dan verbonden met zijn of naar nationaliteit.

Kosten

Kost Europa ons ook niet gewoon handenvol geld? 'Nee, dat valt heel goed mee', zegt Heirbaut. "Wij betalen jaarlijks 38 euro per Belg aan Europa, niet onoverkomelijk en we krijgen ook een deel van dat geld terug in subsidies voor allerlei projecten en sectoren."

Al valt het inderdaad niet te ontkennen dat Europa ook nog mankementen heeft. Het blijft een log apparaat waar je niet zomaar een nieuwe wind kan laten door waaien. Zo zegt Rob Heirbaut dat een pak mensen binnen de EU eigenlijk willen afstappen van de plenaire zittingen in Straatsburg, die 12 keer per jaar plaatsvinden.

"Het kost veel tijd en geld om iedereen die in de Europese politiek zetelt naar daar te halen terwijl alle Europese instellingen in Brussel zijn gevestigd. Maar durf Straatsburg afschaffen en je krijgt Frankrijk over je heen en zij zijn al erg kritisch voor de EU. Europa wil vermijden dat zij ook uit de Unie zouden willen stappen, dus blijft het overleg in Straatsburg zoals het is. Maar toch zijn we nog steeds beter mét Europa dan zonder, dat is een feit."

Rik Torfs over Europa:

Radio 1 Select