Weer hittegolf op komst. Waar moeten we op letten?

21 juli 2018
Goed nieuws, want het blijft nog even prachtig zomerweer. Alleen gaat dat ook gepaard met risico’s, zeker als tijdens een hittegolf ozongassen vrijkomen.

“Het weer dat wordt voorspeld, is een ideale cocktail voor ozonvorming”, weet milieubioloog Tim Nawrot. Het waarschuwingsplan voor hitte en ozon werd daarom gisteren opnieuw geactiveerd. Waar letten we best op bij een verhoogde ozonconcentratie?

1. Hou ouderen en kinderen in de gaten

De ozongassen die bij een hittegolf vrijkomen zijn schadelijk voor iedereen, maar vooral kinderen en ouderen zijn er extra gevoelig voor. “Tijdens een hittegolf is er sprake van een stijging van 13 procent wat betreft sterfgevallen.”

2. Let zeker op als je ademhalingsproblemen hebt

Ozon reageert met ons longweefsel waardoor het beschadigd raakt. “Over het algemeen herstelt de longfunctie opnieuw als de ozonconcentratie afneemt, maar wie gevoelig is, is best extra voorzichtig.”

3. Sport tijdens de ochtend of ’s avonds

Bij hogere ozonconcentratie is sporten afgeraden. “Ozon bouwt vooral op in de namiddag. Wie toch wil sporten, doet dat best in de voormiddag of ’s avonds na acht uur wanneer de concentraties lager zijn.”

4. Concentraties zijn hoger buiten de stad

Nawrot spreekt van een ozonparadox: de concentratie ozon is vaak lager in de stad dan op het platteland. “Stikstofoxide is feller aanwezig in de stad dan op het platteland. Het zorgt ervoor dat er meer ozon wordt gevormd, maar ook afgebroken. Op het platteland is die afbraak minder, waardoor er netto meer ozon overblijft.”

5. Binnen is het altijd beter

“Ozongas is erg reactief. Ook met onze meubels en tapijten. Ozonconcentraties zijn binnenshuis dus altijd laag.”

Meer tips lees je op warmedagen.be

Lees ook

Radio 1 Select