Vrouwen voor beginners

15 augustus 2017
Het ondoorgrondelijke proberen we vandaag te doorgronden : het mysterie vrouw !

Wat maakt een vrouw tot vrouw ? Is het alleen haar lichaam, of bestaan er wel degelijk verschillen in gedrag, karakter ... ? En zo ja, zijn die dan cultureel bepaald of niet ? Dit en nog veel meer, vraagt Kobe Ilsen aan Heleen de Bruyne, historica en journaliste.

Radio 1 Select