Weinig diversiteit in Vlaamse jeugdbewegingen

6 februari 2015
Nog te weinig kinderen met een migratieachtergrond vinden hun weg naar de traditionele jeugdbewegingen. Dat is jammer, want net die jeugdbewegingen kunnen zorgen voor wederzijds respect en begrip voor elkaar. En dat wisten ze in de jaren '70 ook al.

Selam was een van de eerste vrijwilligersprojecten rond diversiteit en integratie. Initiatiefnemer Peter Bracke organiseerde spelmiddagen en zomerkampen voor Gentse kinderen met een migratieachtergrond. Op die manier kwamen de kinderen in contact met Belgische kinderen. Selam ("hoi" in het Turks) liep tot 1984.

Vlaamse jeugdbewegingen doen inspanningen om ook kinderen met een migratieachtergrond aan te trekken, maar dat loopt niet van een leien dakje. Voormalig Vlaams minister Pascal Smet dacht aan aparte allochtone afdelingen binnen bestaande jeugdbewegingen, maar dat idee werd niet enthousiast onthaald door Chiro Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

REAGEER!

Zitten jouw kinderen in een jeugdbeweging waar het diversiteit troef is? Vind je dat een meerwaarde? Of merk jij ook dat jeugdbewegingen wel erg 'wit' blijven?

 

Peter Bracke organiseert nu, in samenwerking met schrijfster Tina De Gendt, een reünie van Selam. Er bestaat een Facebookgroep van Selam met alle foto’s en filmpjes van toen. Op die manier probeert Peter zoveel mogelijk mensen op te sporen.

Foto © Scouts en Gidsen Vlaanderen

Het forum is afgesloten. Wil je nog reageren? Mail dan naar hautekiet@radio1.be.