Welke maatregelen moeten er genomen worden om de mix in concentratiescholen te verbeteren?

1 december 2016
"Het nadeel van een concentratieschool is dat er geen gezonde mix is. De overheid moet (meer) ingrijpen." Dat hebben enkele leerkrachten uit een concentratieschool gezegd in 'Generation M', het MNM-programma van Karolien Debecker. "Er moet vooral geïnvesteerd worden in jongeren, niet in de ouders."

Issa, die nu 30 is, ging jarenlang van de ene naar de andere concentratieschool. Hij heeft een eenvoudige verklaring voor een aantal problemen op concentratiescholen: "De ouders zijn meestal aan het werken, en de jongeren hangen na school op straat en de ene beïnvloedt de andere. Als je dan een hele hoop jongeren bij elkaar hebt en er zijn geen regels, dan krijg je zo'n resultaat."

De jongeren worden naar eenzelfde plek "gestuurd", omdat ze in andere scholen niet meer binnenkomen, zegt Issa.

Ook de twee leerkrachten bevestigen dat de thuissituatie van cruciaal belang is: "Het probleem is vooral wanneer de ouders het Nederlands niet beheersen en broers en zussen dan meekomen naar de oudercontacten. Zij vertalen de boodschap dan naar de ouders."

De taalachterstand zorgt met andere woorden ook voor onmacht. De leerkrachten vinden het ook frustrerend dat ze de doeleinden niet kunnen halen. "Je kan niet verdergaan, alvorens de leerlingen de basis kennen."

Debat

  • Welke maatregelen moeten er genomen worden om de mix in concentratiescholen te verbeteren?

Radio 1 Select