Welke maatregelen neemt Homans in armoedeplan?

8 mei 2015
Vlaams minister van ­Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) heeft haar actieplan om armoede aan te pakken, zo goed als rond. Hautekiet zoekt reacties op het actieplan.

De zogenoemde "1 euromaaltijden" springen het meest in het oog. Gezinnen met weinig geld kunnen op bepaalde plaatsen in de stad gaan eten voor 1 euro, hun kinderen krijgen intussen huiswerkbegeleiding. Vlaanderen betaalt de maaltijden, de stad staat in voor de infrastructuur.

Armoedeverenigingen kunnen binnenkort makkelijker voedseloverschotten ophalen die de grote ketens anders zouden weggooien, zoals geblutste blikjes of voedingswaren waarvan de vervaldatum in zicht komt, en mogen ze die verdelen onder mensen die dat nodig hebben.

Homans wil ook stimuleren dat kansarme jongeren meer aan sport willen doen. Ze wil voor hen lidgeld en bijbehorende outfit betalen, zodat ze in reguliere sportclubs kunnen meedraaien.

Frederik Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede) reageert.

REAGEER!

Wat vind je van Homans' plannen om armoede te bestrijden?

Foto © Getty Images