Welke maatregelen zijn er nodig om zware luchtverontreiniging tegen te gaan?

14 november 2017
Onderzoek met aardbeienplantjes toont hoge concentraties luchtvervuiling aan in Oost-Vlaanderen. Vooral in steden is de situatie zorgwekkend, maar ook op het platteland worden hoge concentraties luchtvervuiling gemeten. Het zijn voornamelijk de auto’s en vrachtwagens op onze wegen die voor de vervuiling zorgen.

“We moeten naar een radicaal andere mobiliteit”, zegt professor Roeland Samson (UA) in De Standaard. Samson is de initiatiefnemer van het Airbezen-project.

Hij analyseerde 3.065 aardbeienplantjes die overal in Oost-Vlaanderen opgesteld stonden om de luchtkwaliteit te meten. Bekijk de details per straat op de website van de Universiteit Antwerpen.

“Aan vuile lucht kan je niet ontsnappen, en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er geen gezonde ondergrens voor fijn stof”, zegt Samson.

“Daarom pleiten wij voor een zone 30 in alle stads- en dorpskernen en een limiet van 90 km/h op bepaalde stukken van de snelweg”.

Opmerkelijk: de helft van de deelnemers aan het Airbezen-project geeft aan dagelijks de wagen te gebruiken, ook al zijn ze zich ervan bewust dat de auto een grote vervuiler is. Ook daar is nog veel winst te boeken.

Ook Greenpeace is bezorgd om de luchtkwaliteit. Daarom plaatst de milieuorganisatie de komende week 250 meetpunten in Belgische scholen.

De bezorgdheid is niet onterecht: de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen stijgt in 2017 opnieuw met 2 procent na drie jaren van relatieve stabiliteit. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is op de 23ste VN-klimaatconferentie in Bonn.

Reageer

  • We weten ondertussen dat de lucht in Vlaanderen sterk vervuild is. Waarom dwingen we de politiek niet om meer doortastende maatregelen te nemen?
  • En waarom doen we er zelf niet meer aan, door bvb toch de auto vaker thuis te laten.