Welke problemen in de psychiatrische zorg moeten dringend aangepakt worden?

14 maart 2017
Komende zondag is het Dag van de zorg. De organisatoren willen op die dag de nieuwste ontwikkelingen in de zog-en welzijnssector tonen aan het grote publiek. Daarnaast vraagt de zorgsector extra aandacht voor de grote noden die er nog altijd zijn. Hautekiet besteedt deze week elke aandacht aan een van die noden. Vandaag: acute noden in de psychiatrie.

De zaak-Jonathan Jacob heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat er nog veel werk is aan spoedpsychiatrie, dat is een spoedafdeling voor mensen met een acuut psychiatrisch probleem. Er is te weinig en soms zelfs geen capacitiet en de hulpverleners zijn niet voldoende opgeleid.

Er moet ook werk gemaakt worden van een meer menselijke psychiatrie. Patiënten worden nu nog vaak gefixeerd, omdat ze een bedreiging vormen voor zichzelf of het psychiatrisch personeel. Fixatie is meestal niet de beste oplossing, maar de psychiatrische ziekenhuizen hebben niet voldoende personeel om patiënten in acute nood te begeleiden.

En ook voor de familie van de patiënt moet psychiatrische opvang menselijker worden. De familie moet betrokken worden en wilt zo dicht mogelijk bij de patiënt blijven staan. In het psychiatrisch ziekenhuis St.-Annendael heeft men vorig jaar rooming-in geïntroduceerd. Familieleden kunnen er mee overnachten in een flat gekoppeld aan de afdeling voor acute psychiatrische problematiek.

Oproep

  • De psychiatrische hulpverlening in Vlaanderen is goed uitgebouwd maar er zijn ook nog veel werkpunten. Wat zijn volgens jou de prioriteiten?