Welke rol speelde bankentoezichthouder FMSA in Optima-faillissement?

16 juni 2016
Optima, banken, economie
Bij de Gentse bank Optima, die gisteren failliet is verklaard, zijn allerlei dubieuze praktijken aan het licht gekomen. Zo zijn er volgens de krant De Tijd pogingen geweest om nog snel geld van rekeningen te halen kort nadat de Nationale Bank had laten verstaan dat de bank haar vergunning zou kwijtspelen. Bovendien zou de advocaat van Optima-topman Jeroen Piqueur ook voorzitter zijn van de Raad van Toezicht van de FSMA, de financiele waakhond...

Met het faillissement is de kous uiteraard nog niet af. Peter Vanvelthoven, Kamerlid voor SP.A, wil dat een parlementair onderzoek grondig onderzoekt hoe het zover is kunnen komen bij Optima. Want, zo zegt Vanvelthoven, er zijn verschillende dingen fout gelopen. Er komt niet alleen een strafrechtelijk onderzoek naar het faillissement, er zijn ook inbreuken op de sociale wetgeving. Maar vooral ook stelt hij zich vragen bij de rol van de bankentoezichthouder FMSA in heel de zaak. Die zou sinds de bankencrisis van 2007 toch verscherpt moeten zijn.

Zowel bij de controle op de gang van zaken, als bij het uitdelen van de licentie kunnen er vragen worden gesteld, zegt Vanvelthoven. Net als bij het feit dat Optima de voorwaarden van de Nationale Bank naast zich heeft neergelegd.

Sommigen spreken er zelfs van dat Optima eigenlijk totaal geen rekening hield met wat de Nationale Bank zei. Dat de Nationale Bank een beetje werd uitgelachen
Peter Vanvelthoven

Voorts vindt Vanvelthoven het terecht dat er vragen gesteld worden bij de rol van de advocaat van de Optima-topman Jeroen Picqeur. Die advocaat zou ook voorzitter te zijn van de Raad van Toezicht van de banktoezichthouder FMSA. Hier bestaat minstens het zwaar vermoeden van een belangenvermenging. De FMSA heeft er hier alle belang bij, zegt Vanvelthoven, om hier alle duidelijkheid in te scheppen, zoniet is alle vertrouwen in de overheid zoek.

En als voormalig SP.A-kopstuk Luc Van den Bossche zou zijn betrokken zijn in het faillissement, dan moet ook dat worden opgespit. Het gaat hier niet om het imago van de socialistische partij, maar om het vertrouwen in het hele toezicht op de banken dat is georganiseerd. Als daar iemand buiten de schreef is gegaan, dan moet die maar op de blaren zitten.

Als daar een individu in betrokken is, die ooit minister is geweest voor de SP.A, dan is dat zeer, zeer jammer.
Peter Vanvelthoven