Welkom in de Hel

20 maart 2021
Mochten er slappelingen naar Interne Keuken luisteren.

Of ongedoopten, wellustigen, vraatzuchtigen, vrekken of verspillers. Toornigen, ketters, geweldplegers tegen hun medemens, geweldplegers tegen zichzelf, geweldplegers tegen God en de natuur of homoseksuelen, woekeraars, verleiders en vleiers. Simonisten, waarzeggers, oplichters, huichelaars, dieven, kwade raadgevers, tweedrachtzaaiers of vervalsers. Landverraders, verraders van familie, verraders van gasten of verraders van rechtvaardige leiders.

Zaterdag zal u vernemen waar uw plaats is in de Hel.

Lies Lavrijsen maakte een prachtige nieuwe vertaling van het eerste deel van de Divina Comedia als was Dante een dertiende eeuwse slam poet. See you in Hell, bitches!

Beluister het volledige gesprek :