"Wennen aan geluid vergt veel energie"

20 januari 2017
Waarom zou een dove persoon liever doof blijven? Claire Tollenaere van het revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort VZW in Gent legt uit waarom sommige doven rust boven een implantaat verkiezen.

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) zei deze week in een interview dat ze liever geen implantaat verkiest omdat ze liever niets hoort. Tollenaere begrijpt haar beslissing. "Stevens is doof geboren. Mensen in haar geval ervaren geluid als storend."

Wennen aan geluid, leren luisteren en geluid plaatsen vraagt voor mensen die doof geboren zijn veel energie

Daarom verenigen zich heel wat doofgeboren mensen in Dovengemeenschappen. "Het is een hechte, veilige gemeenschap met een eigen taal, cultuur en identiteit. Ze zijn er trots op en ervaren doofheid niet als een probleem."

Maar eens ze uit die gemeenschap treden, merken ze wel dat gebarentaal niet zaligmakend is en ze een tolk nodig hebben

Mensen die op latere leeftijd doof zijn geworden, kiezen wél vaker voor een implantaat om opnieuw te horen. "We zien dan hoe technologie een enorme vooruitgang kan betekenen voor veel doven of slechthorenden."

Herlees het hele interview hieronder: