"Ouderen worden 39% minder vaak uitgenodigd voor sollicitaties"

30 mei 2016
Dovy Keukens
Dovy Keukens is door de arbeidsrechtbank van Gent veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie omdat het bedrijf een 59-jarige man niet uitgenodigd had voor een sollicitatiegesprek omdat hij "te oud" was voor de job van verkoper. Volgens Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, stelt de uitspraak een ernstig onderschat maatschappelijk probleem aan de kaak. Heb jij als vijftigplusser al het gevoel gehad gediscrimineerd te worden bij het solliciteren?
Unia stapte naar de rechtbank na een melding van een 59-jarige man die niet was uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij Dovy Keukens, het bedrijf bekend van de reclamespotjes met de West-Vlaamse zaakvoerder Donald Muylle.
Als hoofdreden verwees het bedrijf in een mail aan de man expliciet naar zijn leeftijd.
Laat ons zeggen dat je inderdaad het perfecte profiel hebt met uitzondering van uw leeftijd, sorry dat ik daar zo eerlijk over ben, maar het is misschien beter dat je weet waarom ik u niet direct uitnodig op gesprek.
Dovy Keukens

Volgens Els Keytsman, directeur van Unia, blijft leeftijdsdiscriminatie vaak onder de radar. Vorig jaar waren er bij Unia 80 dossiers waarbij mensen op basis van hun leeftijd werden gediscrimineerd. Meer dan de helft daarvan (56%) ging over werk. Daarbij ging het vooral over mensen tussen 45-55 jaar (29%) en 55-65 jaar (20%) oud.

Professor (arbeids)economie Stijn Baert (UGent) bevestigt de cijfers: "Vorig jaar hebben wij 1152 fictieve sollicitaties uitgestuurd, van 38-, 44- en 50-jarigen. Ouderen werden duidelijk minder uitgenodigd voor sollicitaties, tot 39% minder. Die cijfers zijn opvallend, want dat betekent dat ouderen meer gediscrimineerd worden dan bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond."

Oplossingen

Professor Baert heeft twee aanbevelingen om discriminatie van ouderen aan te pakken: om te beginnen moet discriminatie op een actieve manier opgespoord worden. De wetgeving is goed, maar de pakkans is te laag. Daarnaast moet de loonkost van oudere werknemers herbekeken worden. Hij pleit ervoor om de verloning te koppelen aan de productiviteit, niet de anciënniteit. Minister van Werk Kris Peeters kan zich wel vinden in dat idee.