Werknemers- organisaties en ziekenfondsen: "Onze sociale zekerheid wordt bedreigd"

2 januari 2017
De federale regering verzwakt de sociale zekerheid op een gevaarlijke en bijna onopgemerkte manier. Dat schrijven de christelijke, socialistische en liberale vakbonden en ziekenfondsen in een open brief in De Standaard.
Werknemersorganisaties en ziekenfondsen trekken aan de alarmbel. Met een recent wetsontwerp zou de federale regering volgens hen het sociale overleg verzwakken. In de hervorming vergroot de regering haar controle over de uitgaven. Voortaan wil ze niet langer spontaan eventuele tekorten in de sociale zekerheid bijpassen. Eerst wil ze weten of de sociale partners wel verantwoordelijk zijn omgesprongen met het budget door enkele "responsabiliseringscriteria" af te toetsen.

"Hefboom om sociale partners in vraag te stellen"

"Dat zogenaamde responsabiliseringsmechanisme is een hefboom om bij elke begrotingsbespreking eerst een debat over asociale besparingsmaatregelen aan te vatten en de akkoorden van de sociale partners in vraag te stellen", schrijven de vakbonden en ziekenfondsen. Maar het zijn vooral de inkomsten die tegenvallen, en niet de uitgaven, zegt Mario Coppens van de liberale vakbond ACLVB in een reactie aan VRT Nieuws. "Die inkomsten vallen tegen, onder meer door de taxshift die een gat veroorzaakt in de sociale zekerheid."

De discussies over verantwoorde uitgaven zijn volgens de briefschrijvers niet nieuw. Maar nieuw is wel dat die arbitrage wettelijk verankerd wordt. "In de toekomst zal de sociale zekerheid nog meer blootgesteld zijn aan permanente politieke arbitrages", menen ze.

Fiscale rechtvaardigheid als oplossing

De organisaties voelen zich ook onder "voogdij" geplaatst door de oprichting van de CFB (een commissie Financiën en Begroting, die budgettaire ontsporingen moet opsporen, red.) "Dit zogenaamd neutraal, "technocratisch" bestuur is gezichtsbedrog en verbergt vooral dat de regering haar macht versterkt."

"Als men het probleem wil oplossen, moet men komen tot een sociale en fiscale rechtvaardigheid en dat kan het systeem van de sociale zekerheid er bovenop helpen", klinkt het bij de liberale vakbond ACLVB. De werknemersorganisaties en ziekenfondsen hopen op een koerswijziging bij de regering. "Anders is het einde van ons socialezekerheidsmodel in zicht."

Bron: deredactie.be