Wie is baas, mens of machine?

21 januari 2017
Het Europees Parlement wil dat er snel ethische regels komen voor robots, met name dan voor zelfsturende auto's. Jochanan Eynikel schreef het boek 'Robot aan het stuur' over de ethiek van techniek.

De commissie juridische zaken van het Europees parlement denkt zelfs op lange termijn aan een soort rechtspersoonlijkheid voor robots, om klaarheid te brengen als er ongelukken of schade van komen.

Jochanan Eynikel van het werkgeversplatform ETION en auteur van 'Robot aan het stuur' vindt dat ethiek gelijke tred moet houden met de technologische ontwikkeling. En het is de mens die uiteindelijk verantwoordelijk moet blijven, zeker nu robots meer zijn dan extreme rekenmachines, en steeds meer zelflerende systemen worden. Want robots zullen in de toekomst beslissingen moeten nemen.

De hamers zijn zelfkloppende hamers geworden

schrijft Eynikel. Hij werkte een model uit, een zogenoemd WIN-Canvas (WIN staat voor waardengedreven innovatie), waarbij bedrijven nieuwe toepassingen en uitvindingen uitgebreid kunnen toetsen. Eerst wordt nagegaan welke impact de nieuwigheid op direct betrokkenen heeft, daarna op de maatschappij als geheel en ten slotte kan de innovatie langs de lat van universele waarden als rechtvaardigheid of veiligheid worden gelegd. Het WIN-Canvas kunt u hier dowloaden.

Op de vraag of de toegenomen robotisering een gevaar is voor onze werkgelegenheid antwoordt Eynikel "ik ben een filosoof, ik weet het soms niet. Er gaan banen verloren, ja, maar er komen er zonder twijfel ook nieuwe, andere, bij". Technologie wordt op die manier een arbeidsmarktverdeler, voorspelt hij. In ieder geval is het van belang, ook voor de overheid, om een open blik te behouden, vindt Eynikel. Technologie moet je niet enkel ondergaan en achternahollen.

'Robot aan het stuur' van Jochanan Eynikel is uitgegeven bij Lannoo Campus.