Wie eerst komt, laatst maalt?

11 september 2015

Aanschuiven is niemands favoriete tijdverdrijf. Maar al je erbij stilstaat - jawel - is de wachtrij het toppunt van beschaving, toch? Eerlijk en efficiënt. Iedereen komt aan de beurt, iedereen gelijk. Wie eerst komt, eerst maalt. Niks geen recht van de sterkste, elkeen wacht geduldig zijn/haar beurt af en wordt bediend.

Nu wil het geval dat Deense studies en experimenten een toch wel verontrustende waarheid aan het licht brengt. Mensen in willekeurig volgorde bedienen maakt wachtrijen korter. En het verloopt nog efficiënter als de laatste eerst aan de beurt komt.

In de administratie of de logistiek heet dat 'Last in, first-out' of LIFO - in tegenstelling tot FIFO: First-in, first-out.

Maar rechtvaardigheidsgevoel nog aan toe, mensen zijn toch geen dingen? Moet het LIFO-principe ingevoerd worden op luchthavens, in supermarkten, op festivals en zo meer? (Zie ook de Matteüs 20,1-16.)