Wie voedt onze kinderen op?

19 september 2016
Elk kind moet opgevoed worden, daarover zijn we het allemaal eens. Maar wat is de rol van de school hierin? 1+1=2 lijkt niet meer genoeg. Vragen als ‘hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen genoeg bewegen, dat ze gezond eten, ...’ komen steeds meer in de schoolsfeer terecht. En als de school zich daarop stort, wat dienen de ouders dan nog te doen? Tijd voor een duidelijke taakverdeling, ditmaal niet voor leerlingen, maar wel voor ouders en onderwijs.

De groep van 10 die over de taken van ons onderwijs moest nadenken, was het vrij snel eens over een aantal zaken, maar geraakte er niet meteen uit wat betreft tweetalig onderwijs. Dat blijft voor sommigen een gevoelig thema. Waar uiteindelijk iedereen het over eens was: laat ons allemaal wat meer Frans spreken in de les, in plaats van gewoon woordjes vanbuiten te blokken! 

Het thema 'opvoeden: thuiswerk of schooltaak' komt aan bod op maandag 19 september, tussen 16u en 19u.

Groep van 10 - Onderwijs

Deze mensen dachten met veel plezier na over onderwijs: Slim Abid, Abdel Qisse, Ariadne Everaerts, Sonja Van der Eijk, Bart Daem, Joren Van Utterbeeck, Rob Smet, Suzette De Heyder, Katrien De Vos en Katleen Vandamme.