Wie wil er een basisinkomen van 2.200 euro?

4 juni 2016
Zondag is er een referendum in Zwitserland over een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dat inkomen, zo'n 2.200 euro is het voorstel, moet de hele bevolking een menswaardig bestaan bieden.

Renske Heddema, is correspondent in Zwitserland. "Er is een voorstel dat het basisinkomen zou betaald kunnen worden door taksen op financiële transacties. Maar alle sociale uitkeringen, pensioen, het hele stelsel moet worden opgedoekt"

Volgens de laatste peilingen stemmen 3 op de 4 Zwitsers tegen.

Philippe Van Parijs, filosoof aan de Universiteit van Louvain la Neuve is een groot pleitbezorger van het basisinkomen.

"Het belangrijkste is dat er een debat is ontstaan"

Radio 1 Select