Wie zijn de monastieken van Jeruzalem?

18 april 2011

De zuster-overste van het Magdalenaklooster en het bezinningscentrum van de Monastieke Broederschap van Jeruzalem in La Ferté-Imbault reageerde opgelucht: 'Godzijdank, hij is weg'. We hoeven u niet te vertellen wie 'hij' is.

Maar kent u die Monastieke Broederschap van Jeruzalem? Het betreft een - naar christelijke normen - piepjonge orde die gesticht is temidden van de vernieuwingsbeweging die volgde op het Tweede Vaticaans Concilie. Op de site van de Gemeenschappen van Jeruzalem lezen we:

Zij zijn op Allerheiligen 1975 opgericht in de kerk Saint-Gervais, geboren uit de ontmoeting tussen een verlangen van Kardinaal François Marty, toen aartsbisschop van Parijs, en een voorstel van Priester Pierre-Marie Delfieux, studentenaalmoezenier aan de Sorbonne.

In het hart van de katholieke Kerk brengen de Monastiek Gemeenschappen van Jeruzalem broeders en zusters in twee instituten bijeen. Zij hebben als specifieke roeping om in de "woestijn van de stad" oases van gebed, stilte en vrede te scheppen.

 

Er staat nog veel meer interessants. Dat zij bijvoorbeeld "een tapijt van gebed" proberen te spreiden over het "macadam van onze grote steden". En dat er ook in Brussel een broeder- en een zustergemeenschap van Jeruzalem is.

De Gemeenschappen van Jeruzalem kunnen trouwens heel schoon zingen.