Wilfried Vandaele: "N-VA is een brede volkspartij. Het is normaal dat er verschillende klemtonen zijn"

2 juli 2018
Dit weekend gaf Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) een kritisch interview over zijn partij. Hij vindt dat N-VA te harde standpunten inneemt. Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) vindt het normaal dat er binnen N-VA soms ook kritiek kan komen op de partijlijn. Dat zegt hij in 'De Ochtend'.

In "Het Belang van Limburg" verklaarde Jan Peumans dat hij de partijlijn van N-VA soms te rechts vindt, hij ziet in staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) niet de geknipte man om de partij te leiden. Peumans gelooft ook dat verschillende andere partijleden zijn visie delen.

"Er zijn natuurlijk thema's die "goed scoren", en dat zijn vaak de hardere thema's zoals migratie", zegt Wilfried Vandaele. "Maar binnen N-VA zijn veel mensen ook met de zachtere thema's zoals onderwijs en leefmilieu bezig. Helaas komen die thema's soms minder naar buiten."

Maar als partijleden ontevreden zijn, kunnen ze dat zonder problemen intern aankaarten, aldus Vandaele. "Er is het partijbureau, de partijraad, fractievergaderingen enzovoort. We hebben altijd een puntje "varia", waar alles aangekaart kan worden. Daar kunnen mensen ook kritiek kwijt zonder daarop afgerekend te worden."

"Maar als op die vergaderingen iets beslist wordt, hebben we wel de gewoonte om dat allemaal naar buiten te verdedigen. Dat geeft rechtlijnigheid."

Volgens Vandaele is het niet ongewoon dat er binnen N-VA verschillende stromingen zijn. "We zijn een brede volkspartij, en dus ook een brede afspiegeling van de samenleving. Dan is het normaal dat er verschillende klemtonen klemtonen en nuance's zijn."

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Radio 1 Select