"Willen we eens ophouden met de vrije handel te aanbidden als een oppergod"

28 september 2017
Het voorstel van de Europese Commisie om lidstaten 10.000 euro per opgenomen vluchteling te betalen, doet Geert Van Istendael in zijn thee verslikken. "Zouden wij, Europeanen, er niet beter mee ophouden de bedrijfjes van tienduizenden Afrikaanse boeren naar de verdommenis te helpen door onze voedselexport? Dan hoeven er geen vluchtelingen meer tomaten te gaan plukken in Italië."