Privacy

14 juli 2021
In de klassieker 1984 schetst George Orwell een troosteloze toekomst met een alwetende Staat en dictator Big Brother die alles en iedereen in de gaten laat houden door teleschermen. Privacy is er zo goed als onbestaand. Opvallend is dat weinig mensen dit regime slecht vinden. Klinkt bekend?

Natuurlijk. Facebook, Google en aanverwanten houden je al jaren in de gaten en verzamelen data die ze dan doorverkopen aan derden. ANPR camera's die weten waar en wanneer je de stad binnenkomt... The New York Times maakte inzichtelijk hoe massaal het verzamelen van locatiegegevens gebeurt en hoe die data herleid kunnen worden naar individuele burgers.

Matthias Dobbelaere, privacyactivist en -jurist komt vertellen waarom je wél bezorgd moet zijn over je privacy, en hoe je die best kunt bewaken. Na het nieuws van 12u, bij Kobe Ilsen.

Herbeluister/herbekijk deze uitzending:

Lijst van artikels