Worden nieuwkomers die dialect spreken sneller aanvaard?

23 oktober 2017
Asielzoekers die in een Vlaamse of Brusselse gemeente wonen hebben na vier maanden asielprocedure recht op een gratis inburgeringstraject met cursus Nederlands. Erkende vluchtelingen zijn zelfs verplicht om die cursus Nederlands te volgen.

In de cursus wordt algemeen Nederlands gegeven aan de nieuwkomers. Maar wij focussen deze samen met De Standaar en de UGent op dialecten, en daarom vragen wij ons af: zouden nieuwkomers zich sneller kunnen integreren in de samenleving als ze het dialect van hun streek spreken?

Reageer

  • Worden nieuwkomers die dialect spreken volgens jou sneller aanvaard?
  • Zou je het leuk vinden mocht je collega-nieuwkomer je eigen dialect spreken? Zou het de drempel verlagen om contact te leggen?