Wordt er bij alzheimer te veel gefocust op de aftakeling van de patiënt?

14 september 2017
Zowat iedereen krijgt in zijn leven te maken met dementie, rechtstreeks of onrechtstreeks.

In de familie, in de vrienden- of kennissenkring: haast altijd is dementie ergens aanwezig. Toch botst de ziekte nog te vaak op een taaie muur van onbegrip en taboes.

De Alzheimer Code wil die muur de wereld uit. Dat is een initiatief van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Alzheimer Liga Vlaanderen en Hellebosch vzw.

Het is sociaal-cultureel project dat pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming van dementie. Bedoeling is een hart onder de riem te steken van mensen met dementie én van degenen die hen omringen, begeleiden en verzorgen.

Mensen met dementie tellen mee! Dát is de boodschap.

Reageer

  • Vind je dat er bij alzheimer te veel wordt gefocust op de aftakeling van de patiënt?
  • Zou er meer moeten worden ingezet op datgene wat hij/zij wél nog kan? En hoe doe je dat?
  • Zijn er voldoende initiatieven waar je terecht kan voor ondersteuning?