Working nine to eight*?

18 oktober 2016
De Federale Regering maakt de flexibele werkweek binnenkort mogelijk. Arbeidstijd zal niet meer per week maar per jaar worden gemeten. Werkgevers kunnen op die manier hun personeel inzetten om drukke periodes op te vangen. Voor werknemers zou de flexibele werkweek moeten bijdragen tot een beter werk-privé-evenwicht.

Door de arbeidstijd op jaarbasis te berekenen moeten werkgevers geen overuren meer betalen als een werknemer meer dan 38 uur op een week werkt. Een werknemer zou tot 11 uur per dag mogen werken, met een bovengrens van 45 uur per week. Voorwaarde is wel dat de vakbonden binnen het bedrijf hun goedkeuring geven.

Oproep

  • Ben jij blij dat flexibele werkweek er komt? Wat zijn volgens jou de voordelen?
  • Of zie je vooral nadelen? Welke?
  • Ben je een werkgever? Ben je van plan om in je bedrijf veel gebruik te maken van de flexibele werkweek?

(*en dan later eens wat vroeger naar huis.)