Wouter Van Dooren: “We zijn op een kantelpunt richting nieuwe vormen van overleg tussen bestuur en burger”

17 januari 2017
De ene procedureslag volgt de andere in het Oosterweeldossier. Het lijkt alsof niets meer beslist kan worden. “ Geen slechte zaak”, vindt professor Bestuurskunde aan de Universiteit van Antwerpen Wouter Van Dooren, “misschien bouwen we door die moeilijke processen betere projecten.”

In tegenstelling tot vroeger zijn burgers beter geëquipeerd om procedures aan te spannen via de Raad van State. En dat is geen slechte zaak, vindt professor Bestuurskunde Wouter Van Dooren. 

Actiegroepen hebben in het Oosterweeldossier heel wat interessante beleidsideeën voorgesteld waar politici amper mee aan de slag gaan

Van Dooren is ervan overtuigd dat we dit decennium zullen evolueren van een gesloten naar open bestuurscultuur. “We zijn op een kantelpunt. De gesloten kringen van beleidsmakers die voor iedereen beslissen wat er moet gebeuren, zijn passé."

Misschien bouwen we door die moeilijke processen betere projecten

De auditeurs van de Raad van State hebben in hun adviezen grote kritiek op de procedure waarmee het milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding tot stand is gekomen. Als de adviezen gevolgd worden, zet dat het hele Oosterweelproject op de helling.

Volgens Van Dooren moeten burgers en politici daar niet te alarmistisch op reageren. “De situatie is niet uitzichtloos. Een vertraging van het project betekent niet dat we moeten stilzitten. Misschien kunnen er al onderdelen gebouwd worden."