'Yes to divorce'

30 mei 2011

Dat is vandaag de krantenbrede kop van The Times of Malta. "Met deze uitkomst wordt een bladzijde omgeslagen in de geschiedenis van de Maltese samenleving en in de manier waarop het toenemende probleem van mislukte huwelijken wordt aangepakt" luidt het.

Zaterdag mochten de Maltese kiezers zich per referendum uitspreken voor of tegen de invoering van echtscheiding. Een krappe meerderheid van 52,6 procent was voor.

Nu moet de politiek de wil van het volk nog implementeren in een wet. Tot dan blijft Malta het laatste land van de Europese Unie waar scheiden verboden is. Maltesers kunnen wel scheiding van tafel en bed, maar hertrouwen is enkel mogelijk na een ellenlange procedure.

Malta moet dan ook - na Vaticaanstad - het meest katholieke land ter wereld zijn. Met een kerkdichtheid van 1,151/km² (364 kerken voor amper 316 km²) en 92 % van de ruim 400.000 eilandbewoners die belijdend lid van de Rooms-Katholieke Kerk zijn. De overige Maltesers zijn naar verluidt lid van de Anglicaanse Kerk (Church of England), de Church of Scotland of de Grieks-Orthodoxe Kerk.

Lees en beluister ook