"Zeer erg gesteld met drugsbegeleiding in gevangenissen"

4 oktober 2016
Drugsverslaafden kunnen in de gevangenis nergens meer terecht. Dat klaagt advocaat Joris Van Cauter vandaag aan in een opiniestuk in De Standaard. "Sinds 1 mei 2016 stel ik vast dat de centrale aanmeldpunten zijn afgeschaft. Blijkbaar zijn ze over het hoofd gezien in de zesde staatshervorming", aldus Van Cauter in "De Ochtend".

"Drugsverslaving is een basisprobleem in het strafrecht", begint Van Cauter zijn relaas. "Iedereen die een ochtend op de correctionele rechtbank meemaakt zal zien hoe gerelateerd drugsverslaving is met talloze vormen van criminaliteit: van partnergeweld tot inbreuken op de wapenwetgeving."

Er waren projecten om daar iets aan te doen, zegt Van Cauter, waarbij hij verwijst naar de centrale aanmeldpunten in de gevangenissen. "Die vormden een schakel tussen gedetineerden of mensen in voorlopige hechtenis en instellingen buiten de gevangenissen. Die hebben heel wat werk verricht tussen 2011 en 2015. Ze hebben meer dan 6.000 aanvragen verwerkt."

Maar sinds 1 mei 2016 zijn die centrale aanmeldpunten afgeschaft, merkt Van Cauter op. "Niet omdat ze niet goed werken, integendeel. Blijkbaar zijn ze over het hoofd gezien bij de zesde staatshervorming. Vroeger hingen ze af van Justitie, een federale bevoegdheid dus, en nu zouden ze een gewestelijke Vlaamse bevoegdheid zijn."

"Zowel federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) als Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (eveneens CD&V) zeggen dat ze onderzoeken bij wie het nu juist hoort. Maar geen van beiden wil het betalen zolang het niet zeker is bij wie het juist hoort."

 

"Negatief advies"

Het kabinet van Geens laat weten dat het contract met de Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdencentra eind februari ten einde liep, waardoor het centraal aanmeldingspunt in de gevangenissen hier werd stopgezet. Eerdere pogingen tot tijdelijke verlenging van deze contracten, kenden een negatief advies van de Inspectie van Financiën, onder meer omdat er twijfels waren of de federale overheid wel bevoegd is. Minister Geens heeft daartegen beroep aangetekend, maar ook daarop kwam een negatief antwoord. In oktober wordt er wel verder gepraat om tot een oplossing te komen voor de drugshulpverlening in of vanuit de gevangenissen.

Minister Vandeurzen bevestigt het verhaal van het kabinet van Geens. Hij voegt eraan toe dat er in de Vlaamse begroting van 2017 ook middelen worden voorzien om een overdracht mogelijk te maken. "We zullen proberen om een stukje van het drugshulpproject te continueren vanuit Vlaanderen."