Zes inheemse vogelsoorten vogelvrij

21 januari 2016
Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt zijn boos op de Vlaamse regering omdat die spreeuwen, kraaien, kauwen, eksters, gaaien en overzomerende brandganzen - jawel - vogelvrij heeft verklaard.
De Vlaamse regering keurde vorige week vrijdag wijzigingen goed aan het Soortenbesluit, de wettelijke basis van de bescherming van wilde dier- en plantensoorten in Vlaanderen. 
 
In Vlaanderen zijn alle inheemse vogelsoorten in principe beschermd. Ze mogen niet gedood worden en hun rustplaatsen mogen niet worden verstoord. Onder bepaalde voorwaarden - om schade te voorkomen aan landbouwgewaasen bijvoorbeeld, of in het kader van de volksgezondheid - kan de Vlaamse overheid een afwijking op dit verbod toestaan. Die afwijkingsprocedure werd vorige vrijdag nog versoepeld. Het wordt nu zeer gemakkelijk om bovengenoemde vogels te doden, zelfs al zijn ze wettelijk beschermd. 
 
Volgens de Vogelbescherming en Natuurpunt zijn die aanpassingen niet gestoeld op wetenschappelijke gegevens en druisen ze in tegen de Europese Vogelrichtlijn
 
Wetenschappelijk onderzoek heeft wél uitgewezen dat kraaien mogelijk beseffen dat ze sterfelijk zijn.