'Zet al die koloniale beelden in een museum'

8 oktober 2016
Na Oostende denkt ook Gent er aan om een bordje met uitleg te plaatsen bij een standbeeld van Leopold II. Over z'n rol in de kolonisering. We gingen op pad met hoofddocent koloniale geschiedenis Idesbald Goddeeris (KU Leuven).

België gaat krampachtig om z'n koloniale erfgoed, is de klacht van Idesbald Goddeeris, die koloniale geschiedenis doceert aan de KU Leuven. In het buitenland zijn 'foute' monumenten verwijderd of omgevormd tot anti-koloniale gedenkplaatsen. Niet zo bij ons, enkele recente bordjes niet te na gesproken. Bonus ging op stap door Brussel met Goddeeris, bijvoorbeeld naar het Koloniaal Monument in het Jubelpark.

De Belgische militaire heldenmoed verdelgt den arabischen slavendrijver

In dat opschrift is 'arabischen' weggehouwen, op verzoek van de Grote Moskee vlakbij, maar het woord is daarna met stift opnieuw geschreven. Het monument hoort thuis in een museum, vindt Idesbald Goddeeris, niet zomaar, zonder verdere commentaar, in een publiek park. Overigens staat even verderop ook een beeld van generaal Thys, ook iemand 'met veel bloed aan de handen'. Er zijn ook nog veel straten naar koloniale 'helden' vernoemd.

Daar staat tegenover dat er in België geen énkele straatnaam of standbeeld voor een zwarte bestaat. In Elsene, in Matonge, wordt al tien jaar geijverd voor een Lumumbaplein. In veel andere Europese landen zijn straten en pleinen vernoemd naar de eerste Congolese premier na de onafhankelijkheid, kritisch voor de kolonisator, die kort daarop werd vermoord. Maar niet in België

Futur Place Lumumba bestaat op enkel op Google Maps

Er hangt een papieren straatnaambord op het nu naamloze pleintje, maar dat papier is half weggescheurd. Goddeeris ziet enkele verklaringen waarom ons land zo verkrampt reageert. Er is de schroom om kritiek te uiten op de monarchie; bovendien verkeert ons land in een identiteitscrisis en vooral, er zijn te weinig Congolezen of andere inwoners van vroegere kolonies die hier op het debat kunnen wegen.