Zijn Amerikaanse steden schoner dan Europese?

28 september 2015

Volkswagen heeft valsgepeeld om aan de Amerikaanse normen voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te voldoen. Die zijn veel strenger dan de Europese. In de VS moeten benzine- en dieselwagens voor NOx aan dezelfde emissienormen voldoen.

De Clean Air Act die smogvervuiling en zure regen moet beteugelen, zorgde ervoor dat motovoertuigen die veel fijnstof uitstoten - zeg maar diesels - grotendeels uit het Amerikaanse verkeer verdwenen.

Zo rijden in Los Angeles nog amper 150 van de 2.400 stadsbussen op diesel. Ter vergelijking: in Londen zijn zo goed als alle 6.800 bussen uitgerust met een dieselmotor.

Gevolg: in steden en op het wegennet in de VS zijn tijdelijke maategelen wegens smogalarm niet nodig. En dat met al die bezineslikkende sleeën.

Wordt het geen tijd dat Europa de Amerikaanse uitstootnormen gaat hanteren? Zijn Amerikaanse grootsteden werkelijk zoveel schoner dan Europese?