Zijn de polissen van Baloise Heerlijk Helder?

8 maart 2016
Tijdens Heerlijk Helder vorig jaar kregen we een mail van Baloise Insurance. "In het kader van Heerlijk Helder gaan we onze polissen herschrijven in Jip-en-Janneketaal." Een jaar later is het (her)schrijfwerk achter de rug. Benieuwd of de polissen de Heerlijk Helder-toets doorstaan.

Verzekeringspolissen, dat zijn documenten die vol staan met zinnen als: 

Overeenkomstig de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en volgens de bepalingen van de Modelovereenkomst dekken wij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen wanneer zij met het verzekerde voertuig een schadegeval veroorzaken dat verband houdt met het verkeer op de openbare weg of op de openbare of de privéterreinen.

 
Wie begrijpt dat? Niemand, op een paar juristen na. Dat beseft Baloise ook, en daarom beloofden ze ons tijdens Heerlijk Helder om de polissen te herschrijven in Jip-en-Janneketaal. Bovenstaande zin is geschrapt, en vervangen door:

Bent u met een verzekerd voertuig op een openbare weg, op een openbaar terrein, op een terrein waar mensen mogen komen of op een privéterrein? En veroorzaakt u een verkeersongeval met een verzekerd voertuig waardoor iemand anders schade heeft of iets van iemand anders beschadigd is? Dan betaalt deze verzekering de schade. Deze verzekering doet minstens wat in de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en in de Modelovereenkomst staat.

Beter zo? We vragen het aan Heerlijk Helder-voorzitter Ann De Craemer.