Waar ligt voor jou de grootste prioriteit in de strijd tegen de klimaatverandering?

11 december 2017
De Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft voor de vierde keer een nationale klimaatenquête uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de grote meerderheid van de Belgen zich grote zorgen maakt over de klimaatverandering.

Uit de enquête, uitgevoerd bij 1500 Belgen, leren we een aantal zaken. Zo beschouwt 85% van de Belgen beschouwt klimaatverandering als een probleem dat dringend aangepakt moet worden.

Ondanks dat grote en groeiende besef passen we ons gedrag niet gemakkelijk aan: we blijven in de file staan, we isoleren onze huizen niet voldoende, ...

Veel Belgen zijn passief gewonnen voor de strijd tegen de opwarming van de aarde, maar leggen de verantwoordelijkheid bij onder meer de industrie (91%), het vrachtvervoer (83%) en het personenvervoer (64%).

Reageer

  • Waar ligt voor jou de grootste prioriteit in de strijd tegen de klimaatverandering?
  • Welke maatregelen moet de overheid nemen? Ben je ook zelf bereid inspanningen te doen?
  • Heb jij de voorbije vijf jaar zelf inspanningen gedaan? Zonnepanelen, isolatie, minder gevlogen, minder vlees gegeten?


Welke houtkachel mag je tegenwoordig nog aanschaffen? Meer info vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.