Zijn joden slimmer dan gemiddeld?

3 oktober 2011

De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar Bruce Beutler, Jules Hoffman en - per ongeluk postuum - Ralph Steinman. Aan de redactionele eet- en vergadertafel ging het niet zozeer over de verdienste van die drie wetenschappers, maar over hun namen. Want- u vergeeft ons deze vooringenomenheid of generalisering - die twee laatste doen toch joods aan.

We hebben de zoektermen 'jewish' en 'nobel prize' eens gegoogled. Wat blijkt? Van de ruim 750 nobelprijzen die tot hiertoe werden uitgereikt, zijn er 181 gewonnen door Joden of door mensen met Joodse wortels. 'Oververtegenwoordigd' klinkt in dit verband een beetje eigenaardig, maar u begrijpt wat we bedoelen.

Of nog, joodse winnaars per nobelprijs:

  • economie: 42%
  • geneeskunde: 27%
  • natuurkunde: 25%
  • scheikunde: 20%

Hier vindt u een lijst tot en met 2009.

"En Marx, Freud, Einstein - moet ik verder gaan? - waren ook Joden" opperde een redactielid nog. Dat kan geen toeval zijn. Betreft het een cultureel gegeven? Een bijzonder doeltreffende didactische methode misschien? Of zit het toch in de natuur?

Lees en beluister ook