Zijn onze universiteiten te elitair?

4 oktober 2016
Bij de start van het academiejaar beweerde Luc De Schepper, rector van de Universiteit Hasselt, in zijn openingstoespraak dat de democratisering van het onderwijs mislukt is. Universiteiten blijven elitair en missen volgens de rector grote groepen van jong talent. Daarbij kijkt hij met bijzondere aandacht naar de kinderen van ouders van allochtone origine.

"In de jaren tachtig steeg het percentage hoogopgeleide jongeren met een van de ouders met enkel een diploma hoger secundair onderwijs van 42 naar 51 procent. Afgelopen decennium is dat teruggelopen tot 40 procent, het laagste ooit. De winst is volledig verloren gegaan", zei De Schepper vorige week in De Standaard.

De democratisering van het hoger onderwijs is mislukt. Een ongemakkelijke waarheid, maar iemand moet het zeggen.

De Schepper vreest vooral dat enkel jongeren met hoogopgeleide ouders zelf ook een diploma hoger onderwijs zullen behalen.

In een reactie zei Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, dat het inderdaad klopt dat sommige doelgroepen nog niet voldoende bereikt worden, maar dat er van een mislukte democratisering van de universiteiten geen sprake is.

Oproep

  • Zijn onze universiteiten te elitair, omdat ze niet toegankelijk genoeg zijn voor kinderen van allochtone- of laagopgeleide ouders?