Zijn we nu nog niet van die oude wetten af?

9 januari 2015
De voorbije maanden doken een aantal verouderde wetten weer op. Een wandelweggetje in Aarschot, dat al eeuwen door niemand gemist werd, moest er plots weer liggen. Dat ging om een wet uit 1841.

Waren we daar niet van af? Had Vincent Van Quickenborne zich niet beziggehouden met administratieve vereenvoudiging?

 

 

Jogchum Vrielink is onderzoeker aan de faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven. Hij vertelt hoe het komt dat die oude wetten er nog steeds zijn.