Zijn wij slimmer dan de rest?

4 juli 2018
Olifanten herkennen zichzelf in de spiegel. Kraaien maken werktuigen. Inktvissen slagen voor een geheugentest. Vlinders hebben ruimtelijk inzicht en kunnen iets aanleren. Maar zijn al die beesten ook slim?

Aristoteles stelde dat mensen superieur waren omdat ze konden redeneren. Zijn Scala naturae stelde God bovenaan, gevolgd door engelen en mensen. Zoogdieren stonden een trapje lager, gevolgd door vogels, vissen en insecten. Weekdieren moesten het met de onderste trap van de ladder stellen. Daar komt men van terug. Dieren zijn intelligent. Maar: wat is intelligentie?

Bioloog Hans Van Dyck vindt dat we andere soorten te vaak onderschatten. In #Weetikveel komt hij praten over het IQ van dieren. 

Herbeluister:

Video: aap versus mens

Een boeiend experiment. Bekijk het hieronder.