Zijn wij in staat van oorlog?

23 maart 2011

Daar lijkt het wel heel erg op. Voorlopig ligt er nog volop suiker en zeep in de winkels, maar onze F-16's vliegen wel boven Libië. We stellen een mijnenveger ter beschikking en 230 van onze militairen doen mee met Odyssey Dawn.

Laten we voor het gemak even aan de kwestie voorbijgaan of de beslissing om aan een dergelijke operatie deel te nemen wel een lopende zaak is. We vragen ons namelijk af of de staatshervorming nog wel kan doorgaan. Artikel 196 van de grondwet luidt namelijk 'Er mag geen herziening van de Grondwet worden ingezet of voortgezet in oorlogstijd of wanneer de Kamers verhinderd zijn vrij bijeen te komen op het federale grondgebied.'

Lees en beluister ook