Zoek de fout in de volgende zin: “Dames en heren, welkom”

12 mei 2018
U ziet niets merkwaardigs aan die zin? Wacht, we zullen een tip geven. “Ouderen en jongeren, welkom”, “Gelovigen en ongelovigen, welkom”, “Mensen van boven de meter tachtig en mensen van onder de meter tachtig, welkom”

Waarom zou je bij een doodgewone verwelkoming benadrukken dat een groep uit twee verschillende soorten mensen bestaat? En waarom focussen op het verschil tussen mannen en vrouwen? Waarom niet: “Hoger- en lageropgeleiden, welkom?” Of “Zelfstandigen en loontrekkenden, welkom?”

Als je dag in dag uit alleen maar ‘dames en heren’ hoort, ontstaat als vanzelf de indruk dat dat toch wel een heel fundamenteel verschil moet zijn, tussen mannen en vrouwen. De vraag is: is dat zo?

Wie zou dat kunnen weten? De Wetenschap! Die gaat dat weten. Wat heeft men in de wetenschappelijke wereld in de loop der eeuwen allemaal beweerd hebben over het verschil tussen mannen en vrouwen?

Wetenschapsjournalist Angela Saini heeft dat uitgezocht. Eerste vaststelling: die wetenschappers waren bijna allemaal mannen. Twee keer raden wat het resultaat was.

In het Engels heet haar boek ‘Inferior. How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story.’ In het Nederlands: ‘Ondergeschikt. Hoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we daaraan kunnen doen’.

Het is een razend interessant boek en Heleen Debruyne wil er met veel plezier over komen vertellen. Dat Heleen een vrouw is, is uiteraad louter toeval.