Zomerkampen mogen doorgaan in "bubbels" van maximaal 50 personen, ook speeltuinen gaan weer open

23 mei 2020
Het overlegcomité heeft het licht op groen gezet voor zomerkampen en andere jeugdactiviteiten deze zomer, onder strikte voorwaarden. Zo moeten de kampen ingedeeld worden in "contactbubbels" van maximaal 50 leden. Daarnaast mogen speeltuinen weer open vanaf woensdag 27 mei.

Een beslissing over de jeugdkampen en andere zomeractiviteiten heeft lang op zich laten wachten. De jeugdbewegingen hadden al een tijdje een draaiboek klaar. Daarover is druk overlegd met de bevoegde overheden en experts. Het overlegcomité, waarin de verschillende overheden in ons land vertegenwoordigd zijn, heeft nu de knoop doorgehakt en een planning bekendgemaakt.

Wat mag er?

Wat is er uit de bus gekomen? Goed nieuws voor kinderen en hun ouders: de zomerkampen mogen wel degelijk doorgaan, vanaf 1 juli en onder strikte voorwaarden. Zo moet er gewerkt worden met "contactbubbels" van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders). Die bubbels moeten gescheiden blijven. Als een kamp uit 150 personen bestaat, moeten ze zich dus in 3 bubbels opsplitsen wat betreft eten, slapen en materiaal.

Binnen de bubbel gelden de afstandsregels niet. Al vraagt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) wel om het "gezond verstand" te gebruiken en spelletjes waarbij heel nauw contact is, zoals "vleeshoop" of "dikke Bertha", achterwege te laten. Met mensen buiten de bubbel gelden de afstandsregels wel.

Anders, maar niet minder

"Het zal anders zijn, maar niet minder fantastisch", aldus Dalle op een persconferentie met de jeugdorganisaties. "We rekenen op iedereen: op ouders, op leiding en op de jongeren en kinderen zelf. We kunnen het risico niet tot nul herleiden, maar de regels geven een belangrijke leidraad." Die regels houden ook onder meer in dat kinderen die recent ziek zijn geweest, moeten thuisblijven, en dat iedereen strenge hygiënische voorschriften moet naleven.

Het zal anders zijn, maar niet minder fantastisch
Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V)

Buitenlandse jeugdkampen zijn mogelijk -als de grenzen weer open zijn- tot maximaal 150 kilometer van de Belgische grens, zodat ouders hun kinderen snel kunnen ophalen als dat nodig zou zijn.

Meer informatie over de regels op jeugdkampen vindt u op de website van De Ambrassade, de Vlaamse ondersteuningsorganisatie van het jeugdwerk.

Chirojeugd Vlaanderen blij

Niels De Ceulaer van Chirojeugd Vlaanderen is heel blij dat de kampen kunnen doorgaan: "We hebben de voorbije weken intensief samengewerkt met de bevoegde ministers en viroloog Marc Van Ranst om alles mits goede maatregelen te kunnen laten doorgaan".

"Het zal niet evident zijn om die groepen mee te nemen met alle maatregelen, maar daarom steken we als koepel een tandje bij. We organiseren volgende week intensieve infosessies om iedereen door de maatregelen te loodsen", vertelt hij verder. 

Ook de maaltijden worden een uitdaging om de bubbels van 50 kinderen niet te kruisen: "We beseffen dat het niet altijd mogelijk zal zijn om verschillende delen in een refter te organiseren, maar dan gaan we kijken om in shiften te eten en dergelijke", zegt De Ceulaer. "De kookploegen... daar zal het ook nog wat zoeken zijn. Er zijn draaiboeken gemaakt, maar het zal nog wat uitzoeken zijn hoe we dat in de praktijk gaan organiseren. We gaan daarom ook luisteren bij de kookouders en naar wat zij denken."

Beluister hier het interview met Chirojeugd Vlaanderen:

Speeltuinen opnieuw open

Het overlegcomité heeft ook beslist dat lokale overheden buurtspeeltuinen in open lucht opnieuw mogen openen vanaf woensdag 27 mei, op voorwaarde dat de volwassenen die de kinderen begeleiden, de afstandsregels respecteren.

Voor grotere speeltuinen in parken gelden dezelfde regels als bij sportactiviteiten: maximaal 20 kinderen tegelijk en volwassenen moeten afstand houden.

Ook de speelpleinwerking kan doorgaan deze zomer. Jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren.

Bron: VRT NWS & De Ochtend

Lees meer: