"Zorgwekkend dat leerlingen in Wallonië pas in het derde middelbaar verplicht Nederlands moeten volgen"

6 september 2018
Belga
In Wallonië moeten leerlingen maar vanaf het derde middelbaar verplicht Nederlands volgen. "Mag ik dat zorgwekkend vinden", vraagt Radio 1-collega Lode Roels zich af. "Mijn dochter zit nu in het eerste middelbaar, en van de tien schoolvriendjes die met haar mee kwamen uit het lager onderwijs heeft er niemand voor het vak Nederlands gekozen."

"Mijn dochter is 12 jaar en is net begonnen aan haar carrière als middelbare scholier", vertelt Lode. "Het was mij al opgevallen toen we haar gingen inschrijven: Nederlands is in Wallonië een optievak in de eerste graad van het secundair."

"Ik vind dat zorgwekkend. Wij wonen op twee kilometer van de taalgrens, maar toch zijn er nauwelijks klasgenoten van mijn dochter die Nederlands volgen op school."

Lees verder onder de video.

Meerderheid kiest voor Engels

Conrad van de Werve, de woordvoerder van het Katholiek Secundair Onderwijs in Wallonië bevestigt: "Het vak Nederlands is in Wallonië maar verplicht vanaf het derde middelbaar. Vroeger zagen we dat de meerderheid van de leerlingen wel vrijwillig voor Nederlands koos, maar nu liggen de verhoudingen anders."

Vorig schooljaar koos 44% van de leerlingen in het Katholiek Onderwijs in Wallonië om Nederlands te volgen. 56% koos voor Engels.

Nederlands is troef op de arbeidsmarkt in Wallonië en Brussel

"Nochtans is het een ongelooflijke troef op de arbeidsmarkt als je Nederlands spreekt, zowel in Wallonië als in Brussel." Dat zegt Caroline Mancel van Actiris.

De helft van de vacatures in Brussel vereist kennis van het Nederlands. Engels wordt maar in 1 op de 5 vacatures gevraagd, meestal bovenop kennis van het Nederlands.

Forem, de Waalse tegenhanger van de VDAB en Actiris heeft becijferd dat in Wallonië voor ongeveer 1 op de 5 vacatures kennis van een vreemde taal vereist is, in de meerderheid van de gevallen is dat Nederlands.

"Wij pleiten ervoor om in Wallonië en zeker in Brussel zo vroeg mogelijk met Nederlands te starten", zegt Caroline Mancel van Actiris.

"Uit cijfers van Forem blijkt dat amper 10% van de werkzoekenden in Wallonië voldoende Nederlands spreekt. In Brussel is het aantal jongeren dat voldoende Nederlands spreekt gedaald is tot 25%. Dat is een probleem."

Lees verder onder de video.

Hoe vroeger je een taal leert, hoe beter

"Tot hun 18 jaar leer je relatief gemakkelijk een nieuwe taal aan", weet pedagoog en onderzoek Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool). "Hoe jonger je begint, hoe meer tijd je hebt om je een taal eigen te maken. Je begint er dus best zo vroeg mogelijk aan."

"Het is ook daarom dat de Vlaamse overheid het mogelijk heeft gemaakt dat in het lager onderwijs kinderen Duits, Frans of Engels kunnen volgen, zelfs voor het vijfde leerjaar. Voor alle duidelijkheid: in Vlaanderen is Frans een verplicht vak vanaf het 5e middelbaar".

Zou het dan niet beter zijn dat jongeren in Wallonië vroeger Nederlands krijgen op school? De Bruyckere: "Dat is een politieke vraag: hoe belangrijk vind je de kennis van de landstalen. Anderzijds is het natuurlijk zo dat onze maatschappij verengelst, dus er zijn zekeren redenen op Engels in te zetten.