Zwarte doos in operatiekamer: goed idee?

8 juni 2016
Iedereen kent ze wel, de befaamde zwarte dozen in vliegtuigen. Maar in een ziekenhuis in Amsterdam krijgen twintig operatiekamers ook zo’n zwarte doos. Die zouden niet alleen de parameters van de patiënt bijhouden, maar ook beeld- en geluidsopnames maken. Elke beweging van het ziekenhuispersoneel wordt geregistreerd.

Hartchirurg Paul Herijgers van het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven is voorstander van zo’n zwarte doos. "We gaan sowieso al in die richting", zegt hij. Heel wat parameters worden nu al genoteerd en beelden van kijkoperaties worden almaar meer geregistreerd. Maar met een zwarte doos gaan we nog een stap verder, want nu kan de interactie tussen de teamleden in de operatiezaal worden geregistreerd en geanalyseerd. 

Toch houdt de zwarte doos ook een gevaar in, omdat het druk- en de stressniveau in een operatiekamer de hoogte ingaat. Enerzijds zou de kwaliteit er kunnen onder lijden, anderzijds ontstaat ook het risico dat bepaalde beslissingen niet worden genomen in het belang van de patiënt, maar om mogelijke problemen later te vermijden.
Paul Herijgers

"Maar de zwarte doos ook een grote meerwaarde", zegt Herijgers. De interactie van de verschillende teamspelers in een operatiezaal kan worden verbeterd, omdat men alles kan analyseren. En de gegevens kunnen ook gebruikt worden voor opleidingsmodules voor artsen en verpleegkundigen in training.

Het is niet meteen de bedoeling dat ook de patiënt altijd inzage krijgt in de analyse van de zwarte doos. Dat zou te belastend zijn voor de werkdruk. Nu al heeft de patiënt op verschillende manieren inzage in het dossier. De zwarte doos zou eventueel een bijkomend aspect kunnen zijn. 

Paul Herijgers besluit dat de invoering van de zwarte doos in de operatiekamer toch wel een verregaande stap is, die nog niet is doorgesproken met chirurgen en verpleegkundigen.

Radio 1 Select